Biblioteka


Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach 8.00 - 16.00. stanowi interdyscyplinarną pracownię szkolną, z której korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy i ich rodziny. Swoja praca wspomaga realizacje programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły.

Zbiory biblioteki liczą ok. 15 tys. woluminów. Są to:

- książki
- środki audiowizualne
- czasopisma

Większość księgozbioru stanowią:

- lektury szkolne
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży
- literatura popularnonaukowa
- literatura metodyczna

  Informacja o zbiorach znajduje się w tradycyjnych katalogach kartkowych: alfabetycznym i rzeczowym oraz katalogu komputerowym, prowadzonym wg programu "Biblioteka szkolna - MOL". Prowadzone są również kartoteki zagadnieniowe zawierające opisy bibliograficzne artykułów z czasopism.

W szkolnej czytelni można skorzystać nie tylko z czasopism, ale również poszukać potrzebnych informacji w Internecie.

 

Regulamin Biblioteki

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły

2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.

3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek   jednorazowo.

4. Każdy odwiedzający czytelnię wpisuje się do zeszytu odwiedzin

5. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce

6. Książki i czasopisma należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić

8. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie

9. W bibliotece należy zachować ciszę

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie