Terminarz rekrutacji 2016/2017


Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Terminarz znajduje się pod linkiem: TERMINY

 

 

 

 

 

 


1.  Składanie podań przez kandydatów do klas pierwszych w szkołach pierwszego wyboru. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest rekrutacją elektroniczną dokonują rejestracji. W przypadku, gdy gimnazjum nie jest objęte rekrutacją elektroniczną, kandydaci składają podania wyłącznie  w szkole pierwszego wyboru:

25 kwietnia 2016 r.  - 23 czerwca 2016 r.

2. Dostarczenie do systemu danych o ocenach rocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

13 czerwca 2016 r. - 23 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

3. Wprowadzenie przez kandydatów danych o ocenach rocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

5. Dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia - kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego - do szkół pierwszego wyboru.

24 czerwca 2016r. - 30 czerwca 2016 r. do godz. 14.00

6. Publikacja list zakwalifikowanych uczniów do przyjęcia.

15 lipca 2016 r. do godz. 10.00

7. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa  i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

15 lipca 2016 r. od godz. 10.00 - 26 lipca 2016 r. do godz. 15.00

8. Publikacja list uczniów przyjętych oraz list wolnych miejsc:

27  lipca 2016 r. do godz. 10.00

9. Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w szkołach, które nadal dysponują wolnymi miejscami:

27 lipca  2016 r. od godz. 10.00 - 31 sierpnia 2016r. do godz. 23.55.

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie