Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców
przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

1. P. Aneta Jakubczak - przewodnicząca

2. P. Bożena Durakiewicz - zastępca przewodniczącego

3. P. Monika Żochowska - sekretarz

4. P. Bogumiła Hetman - skarbnik

5. P. Agnieszka Kowalczyk - członek Rady Rodziców

6. P. Dariusz Sadowski - członek Rady Rodziców

 

Komisja Rewizyjna

1. P. Grażyna Młodzikowska-Suryś - przewodnicząca

2. P. Adam Kopeć - zastępca przewodniczącego

3. Małgorzata Gorzym - członek Komisji Rewizyjnej

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie