Kalendarz 2016/2017

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

 

I semestr

01.09.2016 r. – 13.01.2017r.

 

II semestr

30.01.2017 r. – 23.06.2017 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016 r. – 31.12.2016 r.

 

Ferie zimowe

16.01 – 27.01.2017 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04 – 18.04.2017 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach III XIV LO

28.04.2017 r.

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część pisemna
- część ustna

04 - 26.05.2017 r.
ustali dyrektor szkoły

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

23.06.2017 r.

 

Ferie letnie

24.06 – 31.08.2017 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

6 dni w Szkole Podstawowej nr 45:
a)    31.10.2016r. (poniedziałek)
b)    2.01.2017r. (poniedziałek)
c)    2.05.2017r. (wtorek)
d)    4-5.05.2017r. (czwartek, piątek)
e)    16.06.2017r. (piątek)


8 dni w XIV Liceum Ogólnokształcącym:
a)    **.10.2016r. (Ślubowanie klas I)
b)    31.10.2016r. (poniedziałek)
c)    2.01.2017r. (poniedziałek)
d)    2.05.2017r. (wtorek)
e)    4-5,8.05.2017r. (czwartek, piątek)
f)    16.06.2017r. (piątek)

 

 

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie