Dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

 


Dobrowolne ubezpieczenie NNW
dla uczniów XIV LO
na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

 

PZU – ubezpieczenie grupowe

Podstawą ubezpieczenia jest złożenie do dnia 27.09.2016r.
w sekretariacie szkoły załączonej deklaracji (druk do pobrania również w sekretariacie szkoły).

  Składka: 40 zł

płatna przelewem na rachunek PZU SA
do dnia 15.10.2016 r.

nr konta: 52 1020 1026 2984 8262 1002 1005

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko ucznia, nr pesel, klasa

Suma ubezpieczenia: 8000 zł
Ubezpieczenie w wariancie II

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie PZU

https://www.pzu.pl/produkty/nnw-wypadkow-dzieci-mlodziezy-i-personelu-w-szkolach

AXA TUiR S.A. – ubezpieczenie indywidualne,

 

składka od 24 – 111 zł

w zależności od sumy i warunków ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia dostępne na stronie internetowej:

 

https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie